เหตุใด : เกิดเป็นม้าวัวควายในชาตินี้

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2565

17-11-65-1-b.png

เหตุต้น 因 - ผลกรรม 果

เหตุใด : เกิดเป็นม้าวัวควายในชาตินี้

ผลจาก : ชาติก่อนเป็นหนี้ไม่จ่ายคืน

 

Why are you born to be a cattle in this life?

Because you didn't pay the debt in previous life.

 

今生牛馬為何因?
前世欠債不還人

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010944167772929 Mins