เหตุใด : ชาตินี้ขาดสามีต้องเป็นหม้าย

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2565

17-11-65-2-b.png

 เหตุต้น 因 - ผลกรรม 果 

เหตุใด : ชาตินี้ขาดสามีต้องเป็นหม้าย

ผลจาก : ชาติก่อนทำร้ายเหยียดสามี

เหตุใด : ชาตินี้ไม่มีเมีย

ผลจาก : ชาติก่อนลักลอบล่วงเกินลูกเมียเขา

 

Why do you have no husband or become a widow in this life?

Because you used to hurt and curse your husband in previous life.

Why do you have no wife in this life?

Because you used to have a sexual relation with other people's wife in previous life.

 

今生守寡為何因?
前世輕賤丈夫身。
今生無妻為何因?
前世偷姦人女妻。

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0026278018951416 Mins