เหตุใด : ชาตินี้สุขภาพดีไร้โรคภัย

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2565

18-11-65-1-b.png

 เหตุต้น 因 - ผลกรรม 果 

เหตุใด : ชาตินี้สุขภาพดีไร้โรคภัย

ผลจาก : ชาติก่อนบริจาคยาช่วยคนไข้

 

Why are you healthy in this life?

Because you donated medicine to cure the patients in previous life.

 

今生健康為何因?
前世施藥救病人

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.02324200073878 Mins