เหตุ มีปัญญา ผล อดีตชาติหมั่นสวดมนต์

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2565

เหตุต้น 因 - ผลกรรม 

16-9-65-1-b.jpg

เหตุใด  เกิดมาปราดเปรื่องเรืองปัญญา

ผลจาก  ชาติก่อนภาวนาหมั่นสวดมนต์

Why are you so clever?

Because you liked to pray in previous life.

聰明智慧為何因?

前世誦經唸佛人。

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0042641162872314 Mins