เหตุ บริบูรณ์ ผล เคยสร้างวัด

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2565

เหตุต้น 因 - ผลกรรม 

952844r.jpg

เหตุใด  บุญวาสนา สักการะบริบูรณ์

ผลจาก  ชาติก่อนสร้างวัด ศาลาที่พักร้อน

 

Why do you have a good fortune?

Because you used to build the temple and the roadside pavilion in previous life.

 

福禄具足為何因?
前世造庵建涼亭。

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010583996772766 Mins