เหตุ ลูกหลานมากมาย ใกล้ชิด ผล ชาติก่อนช่วยชีวิต ปล่อยนกกา

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2565

เหตุต้น  - ผลกรรม 

19-9-65-3-b.jpg

เหตุใด  ลูกหลานมากมาย ใกล้ชิด

ผลจาก  ชาติก่อนช่วยชีวิต ปล่อยนกกา

เหตุใด  ชาตินี้ไม่มีลูก

ผลจาก  ชาติก่อนผูกใจเกลียดลูกหลานเขา

 

Why do you have your relatives and your descendents to live with?

Because you used to save other people's life and release animals to be free.

Why do you have no child in this life?

Because you hated other people's son in previous life.

 

多子多孫為何因?
前世開籠放鳥人。
今生無子為何因?
前世厭恨人兒孫。

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098594824473063 Mins