เหตุ:อายุยืน ผล:ซื้อสัตว์ปล่อย

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2565

เหตุต้น  - ผลกรรม 

21-9-65-2-brr.jpg

เหตุใด ชาตินี้มีอายุยืนนาน
ผลจาก ชาติก่อนทำทานซื้อสัตว์ปล่อย
เหตุใด อายุสั้นในชาตินี้
ผลจาก ชาติก่อนคร่าชีวิตเขาทั้งหลาย

 

Why do you have a long life?
Because you made a donation and bought animals to release in previous life.
Why are you short-lived?
Because you used to kill other people in previous life.

 

今生長命為何因?
前世買物多放生。
今生短命為何因?
前世宰殺眾生身。

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0046894987424215 Mins