เหตุใด เกิดชาตินี้ปากแหว่งจมูกโหว่

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2566

เหตุต้น 因 - ผลกรรม 果

19-2-66-2-b.png

เหตุใด: เกิดชาตินี้ปากแหว่งจมูกโหว่
ผลจาก: ชาติก่อนชอบนินทาว่าร้ายพูดไม่ดี


Why are you harelip and have a hollowed nose in this life?
Because you liked to gossip and slander other people in previous life.

 

今生缺口為何因?
前世多說是非人。

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012409170468648 Mins