เหตุใด ชาตินี้โรคมากลำบากกาย

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2566

23-2-66-3-b.png

เหตุใด ชาตินี้โรคมากลำบากกาย
ผลจาก ชาติก่อนเห็นใครวอดวายนึกยินดี


Why are you a sickly person in this life?
Because you were pleasure with other people's failure in previous life.

 

今生多病為何因?
前世幸災樂禍人。

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.046042652924856 Mins