เหตุใด ชาตินี้ขาลีบงอคดโก่งพิการ

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2566

เหตุต้น 因 - ผลกรรม 果

22-2-66-2r-b.png

เหตุใด ชาตินี้ขาลีบงอคดโก่งพิการ
ผลจาก ชาติก่อนทำลายสะพานทางสัญจร

 


Why do you have crippled legs in this life?
Because you used to destroy the bridge and the public way in previous life.

 

今世曲腳為何因?
前世破壞路橋人。


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.032776165008545 Mins