เหตุใด : ยากจนไร้ญาติขาดมิตร

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2565

18-11-65-2-b.png

เหตุต้น 因 - ผลกรรม 果 

เหตุใด : ยากจนไร้ญาติขาดมิตร

ผลจาก : ชาติก่อนใจร้ายไม่ลดลา

 

Why are you poor and no relative in this life?

Because you were cruel and had a cold-hearted in previous life.

 

零丁孤苦為何因?
前世惡心侵算人。

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017788398265839 Mins