เหตุใด : เลี้ยงลูกไม่โตซ้ำขี้โรค

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2565

7-12-65--5s.jpg

เหตุต้น 因 - ผลกรรม 果 

เหตุใด : เลี้ยงลูกไม่โตซ้ำขี้โรค
ผลจาก : ชาติก่อนจิตพยาบาทคาดเเค้นใครเขาไว้


Why don't your children grow up and become sickly person in this life?

Because you rankled to other people and always thought of revenge in previous life.

 

養子不大為何因?
前世皆是恨他人。

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.029257833957672 Mins