โต๋ๆ เต๋ๆ จิตก็หยาบ

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2565

1-11-65-1-b.jpg

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๗๗
 

           โต๋ๆ เต๋ๆ จิตก็หยาบ : อยากให้ทุก ๆ รูปมีความละเอียดเพิ่มขึ้นอย่างคุณยายอาจารย์ฯ ไม่ให้ติดอะไรเลย ให้หลุดหมดจากเครื่องของเครื่องกังวลทุกอย่าง จากเครื่องเหนี่ยวรั้งทุกอย่าง ให้เป็นตัวของตัวเองจริงๆ ติดโน่น ๆ นี่ๆ โต๋ ๆ เต๋ ๆ จิตก็จะหยาบ ต้องหยุดสนิทจริง ๆ ละเอียด ๆ เข้าไปจริงๆ
 

            รักตัวของเรา : รักตัวของเราเอง รักตัวของเรา ไม่ใช่เห็นแก่ตัวแต่ต้องทำตัวของเราให้บริสุทธิ์ ให้มีความสุขตลอดเวลา สิ่งที่ผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มีทั้งดีและชั่ว เราจะต้องเลือกเอาแต่สิ่งที่ดี ๆ ให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012281497319539 Mins