ให้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2565

178.jpg

ให้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์
ด้วยการสร้างบารมี
มีผู้ไม่รู้อีกมากมาย
ที่รอคอยพวกเราอยู่
ถ้าเราไม่ทำหน้าที่ตรงนี้
ก็น่าเสียดายที่เพื่อนมนุษย์อีกมาก
จะต้องไปอบาย...โดยที่ไม่รู้ตัว
-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001812485853831 Mins