สุขที่ยอดเยี่ยม

วันที่ 15 ธค. พ.ศ.2565

164.jpg

สุขที่ยอดเยี่ยม
ความสุข...
ที่เกิดจากการเข้าถึงธรรม
ความสุข...
ที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่ง
เป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมกว่าความสุขทั้งหลาย

-คุณครูไม่ใหญ่-

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0056532343228658 Mins