ตามดู

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2566

20-1-66-1-b.png

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๒๘๕
 

               ตามดู : (พระลูกชาย: มีความสุข จะเคลื่อนเข้าไป แรงดึงดูดภายในมีพลังกว้างขวาง ใจปล่อยหลุดปล่อยพ้น นิ่งแน่น) ก็นิ่งในนิ่งเข้าไป ไปถึงจุดที่ไม่ต้องทำอะไร นิ่งเข้าไปเรื่อย ๆ เครื่องมันติดแล้วน่ะ (พระลูกชาย: ครับ ใจเราควบคุมกลางเข้าไปได้เรื่อยๆ) ดูนิ่ง ๆ ดูเฉย ๆดูเฉย ๆ ก็จะเข้าไปได้เรื่อย ๆ เห็นไปได้เรื่อยๆ ตามเห็นตามภาพที่เห็น ตามเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม และก็มองตามภาพที่เห็น เหมือนเราดูหนัง ตามดู ติดตามดูไปเรื่อย ๆ ตามดูไปจนจบเรื่องนั้น ก็เหมือนกัน ก็ดูไปเรื่อย ๆ
 

               โมเลกุลใจหนาแน่น : (พระลูกชาย: ของผมจะเป็นผู้ดูที่ดี ทำอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อสักครู่นี้ครับ มีอะไรให้ดูก็ดูไป ทั้งนอกรอบในรอบ นอกรอบก็จะแปะติดดวงสว่าง ตอนนี้สั่งสมการแปะติดได้มาก ไม่ว่าจะอะไรก็ดวงไว้ก่อนครับ พอมาในรอบก็ผ่านดวงสว่างเข้าไป จะสว่างเป็นพื้น สว่างขึ้นเรื่อย ๆ แล้วความนิ่งแน่น ความสุข ความชัด จะค่อย ๆ ทยอยตามกันมา อย่างพอเห็นดวง ความสุขก็จะมาพร้อมกับดวงด้วย พอกายขึ้นมาตรงกลางดวง ความสุขก็มาด้วย ตอนนี้ผมกำลังรักษาสภาวธรรมนี้ให้นานขึ้นไปอีกครับ) ดูดวง ดูองค์พระ ก็ดูแบบธรรมดา เราผ่านขั้นตอนยากมาแล้ว มาถึงขั้นตอนง่าย ง่ายยิ่งขึ้น แน่นในแน่น แน่นแล้วแน่นอีก ความชัด ความใส ความสว่างเพิ่มขึ้น จะเห็นได้กว้างขวาง มีความสุข ความสบาย ความบริสุทธิ์ แน่น ใจมีพลัง แน่นเข้าไปเรื่อย ๆ แน่นที่ไปถึงอนุสาวรีย์ชัย แน่นที่ไปถึงสุไหงโกลก แน่นที่ไปถึงอเมริกา นิ่งแน่น มองไปด้วยโลกวิทู รู้แจ้งโลก โมเลกุลใจหนาแน่น รวมตัวกันหนาแน่นไม่มีช่องว่างเลยใจแทงได้ตลอด ตลอดความรู้ ถ้าอ่อนๆ แทงไม่ตลอด มันทู่น่ะ ใจจะแทงตลอดได้ต้องไม่ติดอะไรเลย นิ่งเข้าไปเรื่อย ๆ โมเลกุลหนาแน่น
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.031200285752614 Mins