ฟุ้งเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้อะไร

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2566

21-1-66-1-b.png

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๒๘๖
 

             ฟุ้งเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้อะไร : (พระลูกชาย: ความฟุ้งเข้ามาไม่ได้ครับ คน สัตว์ สิ่งของ ก็ไม่เข้าไปติดด้วยครับ เพราะใจติดอยู่กับดวงกับความสุขครับ พอใจนิ่ง ๆ ตรงกลางก็ไม่มีความฟุ้งครับ เพราะเราไม่ได้ไปสนใจเลยครับ ใจติดอยู่กับดวงกับความสุข ตอนนี้ก็ยังติดอยู่เลยครับ) ฟุ้งเป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้อะไร ก็ปล่อยให้ฟุ้งไป ถ้าฟุ้งใจจะติดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ พอใจหลุดจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ก็จะมาสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์ พอใจติดสิ่งที่เป็นประโยชน์ ก็จะนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อย ๆ พอจะฟุ้งก็ไม่มี เพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ พอหลุดจากฟุ้งปั๊บ ก็ติดสิ่งที่มีประโยชน์ ติดดวง ติดกาย ใครได้อย่างนี้วิเศษ ใจถ้าไม่ฟุ้งจบแล้ว สบาย จะเดินทางไปถึงจุดหมาย
 

              ติดสิ่งที่เป็นประโยชน์ : (พระลูกชาย: ลูกใจนิ่ง ๆ ที่จุดเล็กใส เห็นองค์พระผุดสวนขึ้นมาครับ) ต้องแน่นในแน่น จะแน่นในแน่นก็ต้องนิ่งในนิ่ง นิ่งในนิ่งต้องทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว ชาวโลกเขาไปติดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ลูกต้องไปติดสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวด (พระลูกชาย: ครับ ลูกจะติดให้ได้อย่างยวดยิ่งเลยครับ)
คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010298172632853 Mins