พรรษาแห่งความสมปรารถนา

วันที่ 18 กพ. พ.ศ.2566

18-2-66-1-b.png

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๓๐๙
 

                 พรรษาแห่งความสมปรารถนา : พรรษานี้นะลูกนะ เริ่มต้นวันเข้าพรรษา ลูกตั้งใจเข้าองค์กร เป้าหมายเพื่อศึกษาวิชชาธรรมกายลูกตั้งใจทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง เพื่อเป้าหมายนี้ พรรษานี้ต้องเป็นพรรษาแห่งความสมปรารถนา คือนับตั้งแต่วันนี้เลย โดยลูกทำกายวาจาใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ทำความบริสุทธิ์ภายใน ภายในจะปรากฏเป็นภาพให้เข้าไปสู่ภายใน จะสมปรารถนา ดวงใส องค์พระใส ภารกิจชัดใสสว่าง แปลว่า ความบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นที่ตัวลูกทั้งหมดนี่เลย ถ้าลูกทำอย่างนี้ได้ การศึกษาวิชชาธรรมกายก็ไม่ยาก พรรษานี้จะต้องให้แตกต่างจากพรรษาที่ผ่านมา ให้แตกต่างกว่าทุกวัน ให้ใช้ทุกวินาทีอยู่ตรงกลางมุ่งเข้าไปสู่ภายใน ตั้งใจมั่น ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ได้ ต้องแจ่มแจ้งเข้าไปให้ได้ ต้องไม่มีเคลือบแคลงเรียนต้องหายสงสัยกับประสบการณ์ภายในที่เราเข้าถึง ไม่ต้องให้ใครมายืนยัน เรายืนยันด้วยตัวเอง เราหายสงสัยด้วยตัวเราเอง
เราเป็นอยู่ด้วยตัวเราเอง อย่างนี้จะมั่นคงยั่งยืน

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.033195881048838 Mins