ลูกคือธงชัยขององค์กร

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2566

19-2-66-1-b.png

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๓๑๐ 


                 ลูกคือธงชัยขององค์กร : เมื่อลูกได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในก็จะมีความสุข บุญบันเทิง ลูกจะไม่มีวันเบื่อหน่ายในภารกิจ ใจจะจรดจ่อ มุ่งมั่น แน่วแน่ แล้วจะเกิดเป็นกระแสขยายไปสู่ทั้งองค์กร ทำงานหยาบและละเอียดควบคู่กันไปได้ ลูกนึกดูแล้วกัน ลูกจะมีปีติใจขนาดไหน เท่ากับเรายกทั้งองค์กรให้สมปรารถนาทั้งหมด ให้สมกับที่เขาให้โอกาสเราทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง เข้าองค์กร ให้สมปรารถนาทั้งหมดเลย หยาบๆ... องค์กรเราทำเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อโลกใบนี้ ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ พรรษานี้ลูกต้องทำความปรารถนาให้สมปรารถนาแก่ตัวลูกเอง เพราะมีสัญญาณที่ดี ๆ แห่งความสมปรารถนา เพราะฉะนั้น ลูกต้องไม่ประมาทนะ เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้น
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0060954491297404 Mins