ตั้งใจฝึกให้ได้ทั้งหยาบและละเอียด

วันที่ 01 มีค. พ.ศ.2566

1-3-66-1-b.jpg

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๓๒๐

               ตั้งใจฝึกให้ได้ทั้งหยาบและละเอียด : ต้องการจิตที่บริสุทธิ์ไปดูสิ่งที่เราเห็น เพราะเราต้องการสิ่งนี้ จะมาพร้อมกับความสุข ความบริสุทธิ์ เราค่อย ๆ ฝึกไปเรื่อย ๆ เราเป็นนักเรียนอยู่ ช่วงนี้มันอาจจะเหมือนช้า แต่ต่อไปจะเร็วขึ้นเอง เราต้องตั้งใจฝึกให้ได้ทั้งหยาบและละเอียด หยาบต้องฝึก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านฝึกทั้งหยาบและละเอียด หยาบโดยผ่านเสขิยวัตรและข้อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุเพื่อจะหลอมหยาบให้ไปสู่จุดละเอียด เพื่อลดการกระทบกระทั่งกัน ดังนั้น ต้องหล่อหลอมทั้งหยาบและละเอียด
คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010537203152974 Mins