ถูกส่วนก็จะเคลื่อนไปเอง

วันที่ 14 มีค. พ.ศ.2566

14-3-66-1-b.jpg

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๓๒๙
 

             ถูกส่วนก็จะเคลื่อนไปเอง : ให้สังเกตและจับจุดให้ได้ ให้เอาจุดที่ดีที่สุด และจับจุดตรงนั้นเลย และให้เริ่มตรงนั้นเลย วางใจนิ่ง ๆ
เฉย ๆ ที่กลาง ดูตรงกลางอย่างเดียว และมีความสุขตรงนั้นไปก่อน ถ้าถูกส่วนก็จะเคลื่อนไปเอง

 

               ตามที่ใจเราต้องการ : เน้นให้ได้จุดสบาย มีความสุขก่อน ให้เน้นหยุดกับนิ่ง ทำซ้ำ ๆ ตอกย้ำซ้ำ ๆ จนกว่าใจเราจะทำได้อย่างชำนาญจนกระทั่งเห็นได้ตลอดเวลา ตามที่ใจเราต้องการ เพราะว่าตรงนี้เป็นฐานสำคัญของการศึกษาวิชชาธรรมกาย
 

               ต้องฝึกพื้นฐานให้แน่น : “ลูก ๆ ทุกคนมีบุญมากและตัดสินใจถูกต้องแล้ว” ให้เราฝึกหยุดฝึกนิ่ง เราต้องรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเราเองต้องฝึกพื้นฐานให้แน่น เพราะถึงขั้นนั้นมันยากกว่านี้เยอะเริ่มต้นจะยากเหมือนหัดเขียน ก.ไก่ ข.ไข่ ถ้าทำได้คล่องแล้วจะง่าย ถ้าได้แล้วจะใช้ได้ตลอดชาติ
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018862183888753 Mins