อิทธิบาท ๔

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2566

15-3-66-1-b.png

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๓๓๐
 

              อิทธิบาท ๔ : ถ้าเรามีความพร้อม ใจจะนิ่งแน่น เพราะฉะนั้น ย่ำตรงนี้ไปเรื่อย ๆ ไม่ช้าหรอก แต่ต้องทำตลอดเวลา ให้เอาใจใส่ มีฉันทะ มีอิทธิบาท ๔ ต้องสังเกตว่า ที่เรานั่งดี เราทำอย่างไร ถ้าเรานั่งไม่ได้ดี เป็นเพราะอะไร
 

              ใจมีความพร้อม : ใจเราจะต้องเกลี้ยง ๆ ไม่ติดในคน สัตว์ สิ่งของ ใจเราไม่รู้สึกกระทบอะไร แม้ว่าจะมีสิ่งภายนอกมากระทบก็ตามไม่ว่าอากาศจะเย็น ร้อน เห็นอะไร มันเฉยจริงๆ เห็นสักแต่ว่าเห็น จะรู้ได้ต่อเมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระภายใน
 

               ฝึกหยุดนิ่งให้สนิท : การเรียนวิชชาธรรมกาย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อน แค่หยุดนิ่งเฉย ๆ แล้วจะเกิดแสงสว่าง เกิดภาพเกิดการเห็นแจ้งและรู้แจ้ง เพราะฉะนั้น เราไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมาก่อน ด้วยเหตุนี้ ตรงนี้ต้องแจ่มแจ้ง จิตบริสุทธิ์ เกลี้ยง มีความสุข เราจึงต้องฝึกหยุดนิ่งให้สนิท เห็นชัดเจน ถามตัวเองได้ ให้หายสงสัยไปตามลำดับ เป็นที่พึ่งของตัวเราได้จริงๆ
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00083367029825846 Mins