ฝุ่นในจักรวาล

วันที่ 17 มีค. พ.ศ.2566

17-3-66-1-b.png

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๓๓๑
 

                ฝุ่นในจักรวาล : มนุษย์หกพันกว่าล้านคน เป็นชาวพุทธพันกว่าล้านคน ได้ยินได้ฟังคำว่าวิชชาธรรมกายก็น้อยลงไป ได้มาเรียนรู้วิชชาธรรมกายก็น้อยลงไปอีก และได้มาศึกษาวิชชาธรรมกายก็ยิ่งน้อยลงไปอีก อย่างลูก ๆ ก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ เทียบได้กับฝุ่นในจักรวาล เพราะเรามีบารมีในด้านนี้ ให้ตั้งใจกันให้ดี
 

                ทำใจนิ่งๆ อยู่ตรงกลาง : เราต้องเป็นฐานทัพของพระนิพพาน ลูกมีหน้าที่ทำใจนิ่ง ๆ เฉย ๆ ไม่ต้องสงสัยอะไร เพื่อให้พระนิพพานได้ลงมาแก้ไขเรา เหมือนเราเอาด้ายสนเข็ม ด้ายและเข็มต้องนิ่ง เข็มต้องนิ่ง ๆ ด้วยจึงจะร้อยได้ พระนิพพานท่านนิ่ง แต่ศูนย์กลางกายเราไม่นิ่ง แล้วเราจะให้พระนิพพานท่านแก้ไขเราได้อย่างไร เพราะฉะนั้น หน้าที่ของลูก ๆ คือทำใจนิ่ง ๆ อยู่ตรงกลาง นิ่งอย่างเดียว แล้วจะเห็นชัดจนความสงสัยหมดไป อย่าไปใช้ความคิด ถ้าใช้ความคิด จะไปไม่ได้ตลอด เพราะใจไม่นิ่ง จะทำให้เราลุ้นลึก เรามีหน้าที่ดู หยุดกับนิ่ง แล้วท่านจะเปิดให้เราเห็นง่าย ๆ
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024748667081197 Mins