ก้าวกระโดด

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2566

18-3-66-1-b.jpg

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๓๓๒ 
 

                ก้าวกระโดด : ให้ลูกตั้งใจนั่งธรรมะกันให้ดี เพราะหาโอกาสอย่างนี้ยาก ให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้หมด เพราะประสบการณ์ภายในของลูก ๆ ณ ตอนนี้สามารถจะก้าวกระโดดได้ สิ่งแวดล้อมตอนนี้ไม่มีงานมาเกี่ยวข้อง บรรยากาศเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ให้พวกเรารักษาจุดตรงกลางไว้ให้ดีในทุกอิริยาบถ ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้อยู่ตรงกลางของกลางให้ได้ พร้อมที่จะก้าวไปเรียนรู้อะไรต่ออะไรได้ให้ตั้งใจกันให้ดี ให้มององค์พระตลอดเวลาในทุกอิริยาบถ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน และให้มั่นคงทั้งหลับตา ลืมตา นั่ง นอน ยืน เดิน
 

                เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งการประพฤติพรหมจรรย์ : เราเรียนธรรมะเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งการประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อปราบมารประหารกิเลส ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ไม่ใช่เรียนเพื่ออยากเด่นอยากดัง อยากให้คนยกย่อง ชื่นชม ถ้าใครเตือนไม่ได้ ว่าไม่ได้ หงุดหงิด แสดงว่ายังไม่บริสุทธิ์ ยิ่งเรียนยิ่งต้องบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ความสุข ความบริสุทธิ์ ควบคู่กับความรู้ต้องเพิ่มพูนขึ้น ต้องรักษาความละเอียดของธรรมะไว้ด้วย งานหยาบไม่ได้เป็นอุปสรรคต่องานละเอียด
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018706166744232 Mins