ปลูกจิตสำนึก....พระแท้

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2566

11-6-66-1-b.jpg

ปลูกจิตสำนึก....พระแท้
 

              ต้องปลูกจิตสำนึกของการเป็นพระแท้ให้หวนคืนกลับมาใหม่ นี่คือหลักของพระพุทธศาสนา เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็จะต้องตั้งใจทําความเพียรให้เต็มที่ และยิ่งได้มาบวชสร้างบารมีในวัด ยิ่งมีเวลาที่จะนั่งธรรมะทำความบริสุทธิ์ของใจได้อย่างเต็มที่ ปลอดจากเครื่องกังวลต่าง ๆ ในทางโลก มีเวลาทำความเพียรมากกว่าชาวโลกทั้งหลาย ให้ปลูกจิตสำนึกของความเป็นพระแท้ให้สมบูรณ์
 

              ไม่มีชีวิตใดสู้ชีวิตพระได้เลย แม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็สู้ไม่ได้ ตลอดแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล ชีวิตที่ดีที่สุด คือ “ชีวิตสมณะ” อัศจรรย์นะ ซึ่งเป็นเรื่องจริง ชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด เรากำลังจะถึงเส้นชัยแล้ว ถ้ามั่นใจก็ไปด้วยกัน ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.036592864990234 Mins