เมื่อจิตบริสุทธิ์...เราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2566

2-9-66-B3.jpg

เมื่อจิตบริสุทธิ์...เราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
                        จิตที่บริสุทธิ์นั้นจะต้องไม่มีความคิดอย่างอื่นเข้ามาปรุงแต่งเลยแม้แต่นิดเดียว ใจจะหยุดนิ่งเฉยอยู่ภายใน มีความสุข มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น และจะมีความรู้สึกอยากจะศึกษาเรียนรู้ธรรมะภายในมากขึ้นไปเรื่อย ๆ เราจะเป็นผู้ที่มีจิตใจดี อารมณ์ดี มีความรัก มีความสามัคคีกัน และจะไม่รู้สึกยินดีกับทางโลกเลย แม้ใครเอาสมบัติมากองไว้ให้ก็ไม่เอา


                           หากบริสุทธิ์มากขึ้น เราจะสังเกตเห็นว่า....เกิดการปรับเข้าหากัน....การเข้ารวมกับหมู่คณะดีขึ้นกว่าเดิม และเมื่อบริสุทธิ์มากขึ้นจะกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะไม่มีความรู้สึกอยากเป็นศิลปินเดี๋ยวเลย แต่จะรวมกันเป็นทีม เป็นหมู่คณะ มีความรักความปรารถนาดีต่อทุกคนด้วยความจริงใจ อยากให้ทุกคนเข้าถึงพระธรรมกาย....อยากให้เขาได้มารู้มาเห็นธรรมะภายใน และอยากให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเองเมื่อจิตเราบริสุทธิ์ ความรู้ ความสุข และความบริสุทธิ์จะไปพร้อม ๆ กัน

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่ ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014621782302856 Mins