ศีลเป็นบ่อเกิดของสมาธิ และความบริสุทธิ์

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2566

4-9-66-B4.jpg

ศีลเป็นบ่อเกิดของสมาธิ และความบริสุทธิ์
                             ลูกทุกคน....ต้องตั้งใจรักษาศีลให้ดี เพราะศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความดี เป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิ ถ้าลูกตั้งใจรักษาศีลได้บริสุทธิ์ กิเลสต่าง ๆ ความโลภ ความโกรธ และความหลงก็จะเบาบางลงไปใจก็จะตั้งมั่น และหยุดนิ่งได้อย่างง่าย ๆ


                             การรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสสะอาด บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์ บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องตั้งใจรักษาศีลให้ดี ถ้าเรารักษาศีลตลอดไป ศีลจะเป็นเกราะคุ้มครองภัยได้อย่างดี


                             เมื่อจิตเราบริสุทธ์ ศีลของเราบริสุทธิ์ การปล่อยวางทางใจจึงทำได้ ได้อย่างง่าย ๆ แล้วก็จะวัด....จิ๊ก! เข้าไปสู่ภายใน จนเข้าถึงพระธรรมกายได้ และการเห็นภายในก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนความสุขก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ถ้าใจเรามีความสุข จะอยู่ที่ใดเราก็จะมีความสุข

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่ ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012955824534098 Mins