ปฏิบัติธรรม....ให้สมกับเป็นยอดนักสร้างบารมีเขตใน

วันที่ 17 มิย. พ.ศ.2566

17-6-65-2-br.jpg

ปฏิบัติธรรม....ให้สมกับเป็นยอดนักสร้างบารมีเขตใน
 

              อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันธรรมชัย วันที่ใครคนหนึ่งใครคนนั้นบวช ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม อยากให้ลูกทุกคน ทั้งลูกพระลูกเณรก็ให้ได้บวช ๒ ชั้น เป็นโยมก็เห็นพระภายในกันทุกคน


               ให้หันกลับมาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรม เพราะที่ผ่านมามัวแต่มุ่งทำงานหยาบ หรือปล่อยใจให้ไปติดอยู่กับสิ่งเร้าภายนอก จนบางครั้งทำให้ใจหลุดออกจากเป้าหมายดั้งเดิม ที่เราตั้งใจเข้ามาสร้างบารมีอยู่ในองค์กร เราจะได้อาศัยโอกาสนี้กลับมาทบทวนดูตัวเราเอง ทบทวนธรรมปฏิบัติของเราว่า วันเวลาที่ผ่านมานั้น ธรรมะภายในของเราได้ก้าวหน้าขึ้นหรือลดลงเพียงไร
 

               เพราะฉะนั้น...เราก็ต้องอาศัยช่วงเวลานี้ตั้งใจนั่งธรรมะกันให้ละเอียด ให้ใช้วันเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวัน ตั้งใจนั่งธรรมะกันให้ดี วันเวลาผ่านไปเร็ว ความแข็งแรงก็มีจำกัด ใครคนหนึ่งใครคนนั้นมีความตั้งใจอยากให้ทุกคนสมความปรารถนาก่อนวันธรรมชัย วันที่ชนะโดยธรรม ทั้งพระทั้งโยมเข้าถึงพระภายใน เข้าถึงดวงธรรมภายในมีความสุขภายใน เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงธรรมได้ในทุกๆเวลา แค่เพียงเราให้โอกาสตัวเราเอง
 

                 เพราะฉะนั้น....อย่าให้วันเวลาผ่านไปเฉยๆ เราต้องเป็นต้นบุญ ต้นแบบของชาวโลก ให้บำเพ็ญสมณธรรมให้เต็มที่จนกระทั่งเกิดความปลื้มใจและภาคภูมิใจในตัวของเรา เพิ่มพูนคุณธรรมความดีของตัวเราเอง ต้องให้ปลื้มอย่างนั้น เป็นพระก็ต้องให้ปลื้มว่าบวชมาแล้วเราได้เป็นพระแท้ที่สมบูรณ์ เป็นสามเณรก็ต้องให้ปลื้ม โยมก็ต้องให้ปลื้มที่ได้บวชภายใน และสั่งสมบุญบารมีเพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน ให้สมกับเป็นยอดนักสร้างบารมีเขตใน
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0068924824396769 Mins