สวดธรรมจักรจนเข้าถึงธรรม

วันที่ 16 มิย. พ.ศ.2566

16-6-66-1-b.png

สวดธรรมจักรจนเข้าถึงธรรม
 

              สวดธรรมจักรให้จิตเกษมอย่างถูกหลักวิชชา และถ้าสวดโดยไม่ต้องดูหนังสือได้จะดี แต่ให้ยกเว้นผู้ที่มาใหม่ เพราะที่ผ่านมาเราก็ซ้อมสวดกันมาพอสมควรแล้ว จะเป็นไปได้ไหม?
 

              สวดโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือ ให้ปลื้มในอักขระทุกตัว จิตเกษม สวดให้เสียงมาจากตรงกลาง กลางดวง กลางความสว่าง กลางความสุข จิตมีความสะอาด บริสุทธิ์ สูงส่ง จิตเกษม สวดแบบนี้ได้ไหม?
 

              สวดโดยไม่ต้องดูหนังสือ สวดมาจากกลางกาย แหล่งของธรรมจักร จักรแห่งธรรมเคลื่อนที่กลางกาย ให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายฟังแล้วบรรลุธรรม สวดแล้วมีความสุข มีความบริสุทธิ์ สะอาด สูงส่ง จิตเกษม จะได้ปลื้มในทุกจบ สวดอย่างมีความสุข แล้วเข้าเป้า สวดมนต์จนเห็นธรรม
 

              ในวันธรรมชัย ใครคนหนึ่งใครคนนั้นที่ได้บวชในวันที่ ๒๗ สิงหาคม อยากให้ทุกคนสวดอย่างมีความสุขได้บวชภายใน สวดมนต์จนเห็นธรรม เข้าถึงธรรมภายใน ถ้าเป็นพระเป็นเณร ก็บวช ๒ ชั้น ถ้าเป็นโยมก็บวชภายใน ใครคนหนึ่งใครคนนั้น ต้องการแบบนี้ ให้ได้ไหม?
 

               อยากให้ทุกคนเข้าถึงธรรมภายใน หรืออย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในในวันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม ใครคนหนึ่ง ใครคนนั้นต้องการแบบนี้ จะให้ได้ไหม?
 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014092365900675 Mins