เวลาผ่านไป...ใจเราต้องละเอียดขึ้น

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2566

24-8-66-B1.jpg

เวลาผ่านไป...ใจเราต้องละเอียดขึ้น
                     เราต้องทบทวนตัวเอง สอนตัวเอง ไม่มีใครสอนตัวเราได้ดีเท่ากับเราสอนตัวเอง ให้ตั้งใจฝึกจิตของเราให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ สิ่งไหนที่ทำให้จิตเราไม่บริสุทธิ์...ก็ต้องออกห่าง ให้เตือนตัวของเราเอง ยิ่งในยุคนี้ สื่อต่าง ๆ คอยที่จะดึงใจของเราให้ออกห่างไปจากแหล่งของความบริสุทธิ์


                     ฉะนั้น...เราต้องหมั่นรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์ให้ได้ตลอด แม้เราจะมีภารกิจงานหยาบ แต่ก็อย่าดูเบาในเรื่องของการนั่งธรรมะให้ตั้งใจฝึกใจให้ละเอียดกันขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะเราจะได้มีที่พึ่งภายในกันจริง ๆ เมื่อกาลเวลาผ่านไปใจของเราก็ต้องละเอียดยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งการที่เรามาอยู่ในองค์กรก็เพื่อวัตถุประสงค์นี้

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่ ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0037086526552836 Mins