ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗...ต้นทางสู่พระนิพพาน

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2566

30-8-66-B2.jpg

ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗...ต้นทางสู่พระนิพพาน
                  ลูก ๆ รู้ตัวกันไหมว่า “เป็นผู้ที่มีบุญมาก” ซึ่งใครที่มาเกิดชาตินี้แล้วได้รู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ คนนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาก!


             ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นี้เป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายต่างเพียรอุตสาหะสร้างสมบ่มบารมีกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน อีกทั้งยังได้สละทรัพย์สมบัติและความสะดวกสบายต่างๆ ในทางโลก แม้กระทั่งสมบัติจักรพรรดิที่กำลังจะบังเกิดขึ้นภายใน ๗ วัน ก็มิได้ทรงอาลัยอาวรณ์ หรือติดใจในสมบัติจักรพรรดิเลย เพื่อต้องการที่จะรู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ซึ่งเป็นต้นทางที่จะนำไปสู่พระนิพพาน


                  เพราะฉะนั้น....การที่เราเกิดมาแล้วได้ยินได้ฟัง และได้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นี้ จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเพราะบุญในตัวที่เราได้สั่งสมมามีจำนวนมากนั่นเอง

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่ ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0043107032775879 Mins