งานที่แท้จริง คือ การปฏิบัติธรรม

วันที่ 07 กย. พ.ศ.2566

7-9-66-B4.jpg

งานที่แท้จริง คือ การปฏิบัติธรรม
                       อย่าลืมปฏิบัติธรรมควบคู่กันไป แม้เราจะมีภารกิจหยาบมากมายเพียงไรก็ตาม แต่งานที่แท้จริงของเรา คือ การปฏิบัติธรรม ถ้าเราขาดสิ่งนี้แล้ว การเข้ามาสู่ในองค์กรนี้จะไม่สมบูรณ์ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะหน้าที่หลักของเรา เป้าหมายหลักของเราก็คือ เราต้องการมาเพื่อศึกษาวิชชาธรรมกาย มาสร้างบารมีและมาฝึกฝนอบรมตัวของเราเอง


                         เพราะฉะนั้น....อันดับหนึ่งของหลักนั้น คือ อย่าทิ้งเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรม เราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสักเพียงใดก็ตามก็ขอให้ได้นั่งปฏิบัติธรรม เพราะการปฏิบัติธรรมจะทำให้ใจของเราชุ่มอยู่ในบุญ กระแสธารแห่งบุญจากพระนิพพานจะหลั่งไหลมาอยู่ตลอดเวลา แล้วจะคอยกลั่นแก้อะไรต่าง ๆ กลั่นธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเราให้สะอาด ให้บริสุทธิ์ ผ่องใส และท่านจะเติมบุญเติมบารมี ให้กับพวกเราอยู่ตลอดเวลาเลย การปฏิบัติธรรมจะทำให้ใจเราใส ๆ มีความสุข แม้จะยังไม่ถึงจุดที่เราปรารถนาก็ตาม แล้วความสุข ณ จุดตรงนั้นก็จะขยายออกมาข้างนอก จะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีขึ้นมา คือ บรรยากาศแห่งสันติสุขที่จะเกิดขึ้น

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่ ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.04793355067571 Mins