ทำให้เป็นองค์กรต้นแบบของชาวโลก

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2566

15-6-66-1-b.png

ทำให้เป็นองค์กรต้นแบบของชาวโลก


                รู้ตัวกันบ้างหรือไม่ว่าเป็นผู้มีบุญมากที่ได้เข้ามาสู่ในองค์กร สวนกระแสกิเลสในทางโลกเข้ามาสู่ในเส้นทางแห่งการสร้างบารมี เป็นบุคคลมหัศจรรย์ที่หาได้ยาก เราอยู่ในสายตาของมหาปูชนียาจารย์อยู่ตลอดเลย ซึ่งในเวลานี้อยากให้ทุกคนเกิดการตื่นตัวรักการปฏิบัติธรรม จะได้เกิดกระแสการปฏิบัติธรรมยกชั้น มีที่พึ่งกันทั้งหมด เพราะเราเกิดมาเพื่อการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการนี้โดยตรง เพราะฉะนั้นเราต้องดึงใจกลับมาอยู่กับตัว ใจคิดได้ทีละอย่าง ถ้าไม่ดึงมาอยู่กับตัว ก็จะถูกดึงออกไปนอกตัว ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ เราต้องเอาใจมาอยู่กับตัว อยู่กับธรรมะ อยู่กับการปฏิบัติธรรม ใจต้องไม่ติดอะไรเลยจริงๆ จิตจึงจะบริสุทธิ์ หยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในได้ ต้องรีบลุยนั่งธรรมะในช่วงที่ยังแข็งแรง คอยกระตุ้นจิตสำนึกกัน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลัก


                ถ้าทุกคนให้ความสำคัญในการปฏิบัติธรรม ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองในทางที่ดีขึ้น ถ้ารักตัวเองก็ต้องรักในการปฏิบัติธรรม เป็นเป้าหมายหลักที่เราทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง เข้ามาสู่ในองค์กร และจะเกิดกระแสแห่งความบริสุทธิ์ไปทั้งองค์กร ซึ่งจะทำให้เป็นองค์กรต้นบุญต้นแบบของชาวโลกทั้งหลาย


คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่ม ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0031705180803935 Mins