ใจที่บริสุทธิ์มาก...พญามารจะปนเป็นไม่ได้

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2566

6-9-66-B3.jpg

ใจที่บริสุทธิ์มาก...พญามารจะปนเป็นไม่ได้
                    งานสร้างบารมีของเรานั้นต้องทำกันไปเป็นทีม เราจะไปตามลำพังไม่ได้เลย เพราะถ้าไปตามลำพังจะไม่ปลอดภัย เราต้องไปด้วยกันเป็นทีม จึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้ ในช่วงนี้ให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง อย่าให้เจ็บ อย่าให้ป่วย และให้ช่วยกันรักษาบรรยากาศของการสร้างบารมีในทุกหน่วยงาน ให้ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน


                    ถ้อยคำอันใดก็ตามที่เป็นเครื่องตัดรอนกำลังใจ อย่าให้ติดตัวไปตั้งแต่วินาทีนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจ จะคิดจะพูดอะไรก็ตามให้สมกับเป็นนักสร้างบารมีให้กาย วาจา ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ อย่าให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาอยู่ในใจเราได้เลยแม้แต่นิดเดียว


                    เพราะยิ่งกายวาจาใจของเราสะอาด บริสุทธิ์ผ่องใส บารมีที่เราจะได้ก็จะยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้น ใจเรายิ่งมีความบริสุทธิ์มาก พญามารก็จะปนเป็นไม่ได้ สมบัติทั้งหลายที่จะบังเกิดขึ้นกับเราก็จะบริสุทธิ์ตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติตลอดจนกระทั่งการศึกษาวิชชาธรรมกาย เราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดาย รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกายอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริง เราจะรู้ทั่วถึงในธรรมนั้นอย่างทะลุปรุโปร่ง ไม่มีอะไรกำบังเราได้


                   เพราะฉะนั้น....ความบริสุทธิ์ของกาย วาจา ใจนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ดังนั้น....ขอให้ลูกทุก ๆ คน รักษากาย วาจา ใจให้สะอาfให้บริสุทธิ์ ให้ผ่องใส ตรวจตราดูตัวของเราเองอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาในจิตใจของเราได้ให้ใจเราใส ให้ใจเราเยือกเย็นให้ใจของเรามีกำลังอย่างไม่มีหมดสิ้น กำลังใจยิ่งใช้ไปก็ยิ่งมีแต่เพิ่มพูนทับทวีขึ้นมากไปเรื่อย ๆ มากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไป


                   ลูกทุกคนจะต้องทำให้ได้ให้สมกับที่ได้เป็นทหารแห่งกองทัพธรรม ที่สร้างบารมีร่วมกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน ให้สมกับเป็นทหารกองทัพธรรมที่มุ่งจะไปปราบพญามารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ เพราะฉะนั้น....ต้องทำกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาด ให้บริสุทธิ์ ให้เข้มแข็ง แล้วก็ให้รวมใจเราเป็นหนึ่งเดียวกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน มีอะไรก็ให้ปรึกษาหารือกัน อย่าเก็บเอาไว้ในใจเพียง คนเดียว ให้พูดจากันโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะแก้ปัญหาทั้งปวงไม่ใช่พูดจาเพื่อให้เกิดปัญหา ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน ให้ทำกันอย่างนี้ เราจะได้อยู่พร้อมหน้ากันอย่างมีความสุขสดชื่น วันเวลาแต่ละวันแต่ละคืนจะได้ผ่านไปอย่างมีความสุขสนุกสนานกับการสร้างบารมี ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเลย


                   นี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนควรจะรับทราบเอาไว้และลงมือปฏิบัติใครที่เคยปฏิบัติทำอย่างนี้มาตลอดก็ให้ทำต่อไป ส่วนใครที่ทำอย่างนี้เป็นบางครั้งบางคราว ก็ให้ทำให้ได้ตลอดรอดฝั่ง แก้ไขตรงนี้ให้ดีต้องตรวจตราตัวของเราให้ดีนะลูกนะ

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่ ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0049017826716105 Mins