ใช้เวลาทุกวินาทีเพื่อสร้างบารมีอย่างแท้จริง

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2566

6-9-66-B2.jpg

ใช้เวลาทุกวินาทีเพื่อสร้างบารมีอย่างแท้จริง
                    ถ้าเราศึกษาประวัติการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีในกาลก่อน แม้ช่วงจังหวะที่เกิดข้าวยากหมากแพง เกิดทุพภิกขภัย แต่ว่านักสร้างบารมีในกาลก่อนนั้นกลับมีหัวใจที่เข้มแข็ง มีจิตใจที่สดใสทุ่มชีวิตสร้างบารมีกันต่อไป โดยที่ไม่กลัวความทุกข์ยากลำบาก นึกเมื่อไรก็จะมีความปีติใจเมื่อนั้น และสิ่งที่นักสร้างบารมีในกาลก่อนทำมานั้น ก็จะเป็นแบบแผนให้รุ่นหลัง ๆ ได้ยึดถือทำตามกันต่อมา...ตกทอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้น...เราต้องมองไปอีกพันปีข้างหน้า ให้คนพันปีข้างหน้าตามระลึกนึกถึงการสร้างบารมีของหมู่คณะเรา เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่จะสร้างบารมีต่อไปในอนาคต


                    เพราะฉะนั้น...ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังทุกข์ยากลำบากจงทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อการสร้างบารมี มีทางใดที่จะช่วยกันได้..ก็ช่วยกันให้เต็มกำลัง นอกจากระดมทุนเข้ามาแล้ว ก็จะต้องช่วยกันประหยัดอดออมด้วย ช่วยกันตรวจตราว่า สิ่งใดเราประหยัดได้ก็ให้ประหยัด ให้ไปตรวจตรากันดูทุกหน่วยงาน ว่ามีส่วนใดที่เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ก็ให้ช่วยกันประหยัดให้เต็มที่ ทุกบาททุกสตางค์ในยามนี้มีคุณค่ามหาศาล ญาติโยมทั้งหลายก็มีความจําเป็นในการที่จะใช้จ่าย และลำบากยิ่งกว่าพวกเรามากมาย แต่เห็นว่าเรากำลังจะทำสิ่งที่ดี กำลังจะสร้างคนดีให้บังเกิดขึ้นในสังคม และกำลังจะขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ให้เป็นที่พึ่งต่อชาวโลกทั้งหลาย ญาติโยมทั้งหลายจึงอดออม ตัดใจเงินออมที่มีความจำเป็นสำหรับชีวิตในยามนี้ ทุกบาททุกสตางค์ทุ่มเทมาให้เราได้ทำงาน ได้เป็นอยู่ ได้มีชีวิตสืบต่อกันไปเพื่อสร้างบารมี


                 เพราะฉะนั้น ทุกบาททุกสตางค์นั้นมีคุณค่าอย่างมหาศาลจะใช้จ่ายอย่างไรคิดหน้าคิดหลังให้ดี ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพระศาสนา เพราะฉะนั้นไปตรวจตราดูให้ดี ให้ประหยัด ให้อดออม ให้ช่วยกันดูแล


                    ให้อดทนในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่ากับเมื่อก่อนนี้ ก็จะต้องมีความอดทน นักสร้างบารมีจะต้องอดทน เหมือนทหารที่เข้าสู่สมรภูมิอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจากอาวุธสงคราม....จากภัยพิบัติต่าง ๆ โดยไม่ปริปากพร่ำบ่นไม่นึกน้อยเนื้อต่ำใจ ไม่แค้นใจ ไม่ขัดเคืองใจ


                    เพราะฉะนั้น....เราก็เช่นเดียวกัน บางครั้งเมื่อไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนเดิม ก็ขอให้อดทนไปสักระยะหนึ่ง ความทุกข์ยากนี้ไม่อยู่กับเราตลอดเวลา จะอยู่กับเราชั่วคราว ไม่ช้าก็จะจากไป เหมือนความมืดในยามราตรีไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ชั่วโมงที่ ๑๓ ก็สว่างไสวแล้ว เราเกิดมาสร้างบารมี ต้องใช้เวลาทุกวินาทีให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีกันอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นในยามนี้ขอให้ทุกคนได้ทุ่มหัวใจกันให้เต็มที่

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่ ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011912981669108 Mins