ความบริสุทธิ์ คือ สุดยอดของการแสวงหา

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2566

6-9-66-B4.jpg

ความบริสุทธิ์ คือ สุดยอดของการแสวงหา
                   มนุษย์ทุกคนทั่วโลกนั้นเกิดมาก็เพื่อหาพระภายในตัว ซึ่งแท้ที่จริงแล้วชีวิตก็มีเพียงแค่นี้ แต่ชาวโลกเสียเวลาไปมากโดยที่ไม่รู้อะไรเลย และความไม่รู้เป็นอันตรายอย่างยิ่งในวัฏสงสาร เพราะฉะนั้น....ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายล้วนเกิดมาก็เพื่อบวชเป็นพระผู้หญิงก็บวชเป็นพระภายใน ส่วนผู้ชายก็บวชเป็นพระทั้งข้างนอกและข้างใน นี่เป็นหลักของชีวิตเลย แต่พญามารเอาไปตรึงติดกับกะโหลกกะลา ทำให้ไม่รู้อะไรเลย


                   กว่าจะรู้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะความจริงเราเกิดมาก็เพื่อมาหาพระภายใน บวชเป็นพระก็เพื่อทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ จะได้หลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของพญามาร แม้บวชเป็นพระภายนอกแล้วก็ยังต้องหาพระภายใน ซึ่งพระภายในตัวก็ยังหาพระภายในเพื่อบวชต่อไปอีกเรื่อย ๆ คือ บวชเป็นพระแล้วพระเล่า พระองค์ที่ ๒ ยังอยากบวชเพื่อไปหาพระองค์ที่ ๓ และพระองค์ที่ ๓ ก็ยังอยากหาพระในตัวเพื่อไปหาองค์ที่ ๔ หาพระภายในตัวไปเรื่อย ๆ เพราะท่านก็อยากบริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป


                    อยากบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น แปลว่า ความบริสุทธิ์ คือ สุดยอดของการแสวงหา เพราะถ้าบริสุทธิ์ก็จะหลุดพ้นจากการที่พญามารบังคับบัญชา เพราะฉะนั้น ลูกทุกคนต้องบริสุทธิ์สถานเดียว เพราะขนาดพระภายในตัวยังอยากบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเลย

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่ ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010393857955933 Mins