ปลูกจิตสำนึก....ต้องรู้แจ้ง เห็นจริง

วันที่ 13 กย. พ.ศ.2566

13-9-66-B3.jpg

ปลูกจิตสำนึก....ต้องรู้แจ้ง เห็นจริง
                      ตั้งใจนั่งธรรมะกันให้ละเอียด ให้ไปให้ถึงจุดที่เราพึงพอใจได้เร็วที่สุด อย่างสบาย ๆ ถ้าเราทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียวได้จริง ๆ เราก็จะไปถึงตรงนั้นได้จริง ๆ ไม่ต้องกังวลนะ เรายอมเสียเวลาฝึกตรงนี้ ดูเหมือนช้า แต่จริง ๆ ไม่ช้า จะเร็ว! ต้องเอาให้แจ่มแจ้งหายสงสัยด้วยตัวของเราเอง


                      เราต้องปล่อยวางทุกสิ่ง เพราะเราได้จากเรือนเหมือนนกที่จากคอนมาแล้ว เราต้องไม่เอาใจไปผูกพันในสิ่งเหล่านั้น มุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เราทิ้งทุกอย่างมาแล้ว เราต้องรีบชิงช่วงตอนนี้ ตอนที่เรายังอยู่ในวัยที่แข็งแรง เพราะความแข็งแรงของเราก็ลดลงไปทุกวัน ซึ่งลูกก็รู้ตัวอยู่แล้ว และในสถานการณ์บ้านเมืองที่ยังไม่สงบตอนนี้ แต่ยังมีช่องว่างพอที่เราจะทำความเพียรได้อย่างพอเหมาะ แม้จะไม่ได้ดีเลิศก็ตาม เรายังต้องแข่งขันกับอะไรหลาย ๆ อย่าง


                      เราต้องสอนตัวเองให้ได้ ให้อยู่ด้วยตัวเองได้ ควบคุมตัวเองได้ ซึ่งตอนนี้เราก็ฝึกไป ถ้าเราหยุดนิ่งได้สมบูรณ์ก็จะแจ่มแจ้ง เราต้องปลูกจิตสำนึกตัวเราบ่อย ๆ ว่า “เราต้องรู้แจ้งเห็นจริงให้ได้” ให้เกิดความอยากที่จะไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองอย่างมีความสุข

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่ ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001056448618571 Mins