ปฏิบัติสะดวก บรรลุได้เร็ว

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2566

17-7-66.jpg

บทที่ ๓๕
ปฏิบัติสะดวก บรรลุได้เร็ว


              พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลที่ปฏิบัติลำบาก1 บรรลุได้เร็วก็มี บรรลุได้ช้าก็มี


              บุคคลที่ปฏิบัติสะดวก บรรลุได้เร็วก็มี บรรลุได้ช้าก็มี


               ในบรรดาบุคคลเหล่านี้ บุคคลที่ปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็ว เป็นเลิศ


               พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า บุคคลที่ปฏิบัติลำบาก เพราะในอดีตสั่งสมทานกุศลมาน้อย บรรลุได้ช้าเพราะปฏิบัติสมาธิภาวนามาน้อย


               ส่วนบุคคลปฏิบัติสะดวก เพราะในอดีตสั่งสมทานกุศลมามาก บรรลุได้เร็วเพราะปฏิบัติสมาธิภาวนามามาก


               การให้ทานจึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตในทางโลก


               แม้ชีวิตในทางธรรม คือผู้ปรารภความเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์ ก็ต้องอาศัยทานกุศลที่ตนได้เคยสั่งสมเอาไว้

 

 

1วิตถาวรสูตร มก. ๓๕/๓๘๖, มจ. ๒๑/๒๒๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0041762868563334 Mins