ฝึกซ้ำ ๆ ปล่อยวื้ด....จึ๊ก! ไปภายในอย่างง่าย ๆ

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2566

23-8-66-B2.jpg

ฝึกซ้ำ ๆ ปล่อยวื้ด....จึ๊ก! ไปภายในอย่างง่าย ๆ
                 วันเวลาหมดไปเร็ว เดี๋ยวก็เที่ยงคืนแล้ว ต้องขวนขวายตั้งใจนั่งธรรมะกันนะ ทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชชา ฝึกซ้ำ ๆ จนสามารถปล่อยวื้ด...จึ๊ก! ไปภายในอย่างง่าย ๆ สบาย ๆ อย่าลืมนะ อย่าลืมทำจุดที่ง่ายสำหรับเราไปก่อน ไม่ทันคนอื่นก็ไม่เป็นไร ให้เตือนตนเอง ทำให้ถูกหลักวิชชา เป้าหมายของเรา คือ เข้าไปสู่ภายใน ในเส้นทางกลางของกลางไปเรื่อย ๆ ด้วยจิตที่สะอาด บริสุทธิ์ มีความสุขเราต้องคุมเส้นทางสายกลางนี้ให้ได้ ให้เป็นเส้นทางบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ไม่มีอะไรมาเจือปนเลย ทำให้ถูกหลักวิชชาในทุกขั้นตอนสอนตนเองให้ได้


                  ต้องมีวินัยในการรักษาศีลให้ได้ตลอดไป กาย วาจา ใจจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ และใจจะได้ไม่ไปสนในเรื่องราวต่าง ๆ ภายนอกที่เป็นเรื่องกะโหลกกะลา ใจจะได้กลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางกาย และใจจะตั้งมั่นเป็นสมาธิ...รวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้อย่างมั่นคง ต้องปล่อยวางให้ใจสบาย ถ้าใจปล่อยวางได้ความสว่างภายในก็จะเกิดขึ้น และมีความสุขด้วย ปล่อยวาง...วื้ด...จึ๊ก! เข้าไปสู่ภายใน


                ทุกคนเป็นผู้มีบุญมากนะ ที่ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง วิ่งเข้าวัดมาสร้างบารมี จะไปใช้ชีวิตในทางโลกก็ได้ หรือจะไปเรียนต่อก็ได้ แต่กลับไม่ไป มาอยู่ด้วยกันที่นี่ ซึ่งการเรียนทางโลกไม่ใช่เป็นการเรียนต่อนะ แต่เป็นเรียนติด เพราะการศึกษาทางโลกก็ไปตันที่ดอกเตอร์ และก็ช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ไม่ได้ ส่วนถ้าจะเรียนต่อจริง ๆ ต้องมาที่นี่มาเรียนวิชชาธรรมกาย เรียนไม่ซ้ำวิชชาเลย ชาติหนึ่งก็ยังเรียนไม่หมดเลย ถ้าเรียนต่อต้องมาที่นี่ เรียนติดต้องไปที่นั่น ชัดไหม!

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่ ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.056919833024343 Mins