ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการศึกษาวิชชาธรรมกาย

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2566

23-8-66-B4.jpg

ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการศึกษาวิชชาธรรมกาย
                      วันคืนที่ล่วงไป ๆ เราทำอะไรกันอยู่ เราผ่านมาเกินครึ่งพรรษากันแล้ว วันเวลาผ่านไปเร็ว ให้เราทบทวนดูตัวของเราเองว่า....เราใช้วันเวลาที่ผ่านไปคุ้มค่ากันหรือไม่ ใจของเราละเอียด สะอาดบริสุทธิ์ หยุดนิ่งมากน้อยเพียงใด อยากให้ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่า....ให้ใจของเราผูกพันอยู่กับการปฏิบัติธรรม


                     ต้องอดทน....ตั้งใจฝึกใจให้ละเอียดกันนะ ถ้ามีความรู้สึกว่าอยาก หรือตั้งใจมากจนเกินไป...ก็ให้ทำเฉย ๆ ต้องตอกย้ำซ้ำเดิมทุก ๆ วัน อย่าเบื่อที่จะฝึกกันนะ เราเป็นลูกหลานคุณยายฯ ต้องฝึกจิตให้บริสุทธิ์ เดินตามรอยเท้าของท่าน คุณยายฯ ท่านผ่านการฝึกมามากในช่วงที่ท่านแข็งแรง เรายังอยู่ในวัยที่แข็งแรงให้ตั้งใจฝึกกันไปให้เต็มที่


                       ถ้าหากเรารักที่จะเข้าถึงพระธรรมกายจริง ตั้งใจที่จะศึกษาวิชชาธรรมกายกันจริง ๆ เราต้องทำวันเวลาที่ผ่านไปในชีวิตแต่ละวันอย่างมีคุณค่าด้วยการปฏิบัติธรรม ให้ใจจดจ่อผูกพันตลอดเวลาอยู่กับการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่ง และหมั่นสังเกตว่าทำอย่างไรเราจึงจะเข้าถึงพระธรรมกาย ทำอย่างไรใจจึงจะหยุดจะนิ่ง ทำอย่างไรใจเราจึงจะอยู่ภายในตลอดเวลา เราจะกลายเป็นผู้มีการกระทำอย่างองอาจสง่างาม กล้าที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองอย่างอัตโนมัติเลย เพราะใจมีความสุข ใจเรามุ่งที่จะเข้าถึงธรรม ใจไม่เกาะ ไม่เกี่ยว ไม่เหนี่ยว ไม่รั้งเรื่องอะไรเลย จะเป็นใจที่มีพลานุภาพ ทรงพลัง อยากจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความดีที่ยิ่งใหญ่เสมอ เพื่อให้ตนมีความบริสุทธิ์เพียงพอต่อการรองรับวิชชาธรรมกายที่จะบังเกิดขึ้น เพราะวิชชาธรรมกายเป็นวิชชาของผู้ที่มีใจใสสะอาดบริสุทธิ์และสูงส่ง


                    เมื่อนั้นข้อแม้ในการทำความดีทุกรูปแบบจะหมดไปใจจะมุ่งสร้างบารมีไปข้างหน้าอย่างไม่ถอนถอย และเพื่อมุ่งในการสร้างบารมีอย่างยิ่งยวด แม้เรามีหน้าที่ภารกิจสักเพียงไร เราจะสามารถมีกุศโลบายที่ดีในการประคับประคองใจของตัวเองให้อยู่ในกระแสธารแห่งบุญ ทำใจให้หยุดนิ่งภายในไปพร้อม ๆ กับรับบุญอย่างมีความสุข ภารกิจกับจิตใจไปด้วยกัน หากเรารักและสมัครใจที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในอย่างแท้จริงแล้ว ชีวิตเราจะได้รับการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีอย่างมีความสุข


                 เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว ให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องกังวลใจ ที่ทำใจให้ไม่เป็นสุข ทิ้งให้หมดจากใจ แล้วทำใจให้ใสบริสุทธิ์ ให้เอาใจนิ่งเฉย ๆ อยู่ตรงนี้ ทำใจให้นิ่ง ๆ อย่างเดียว ทำใจนิ่ง ๆ เฉย ๆ อย่างเดียว ไม่ช้าจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัว ตั้งแต่จะเห็นดวงธรรม จะเห็นกายภายใน จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในกันทุกคน


                  ด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ทุกคนได้มาตั้งใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน โดยไม่มีข้อแม้ ข้ออ้าง และเงื่อนไข ตามเส้นทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาร ขออานิสงส์อานุภาพแห่งบุญนี้ให้พวกเราทุกคน บริสุทธิ์กาย บริสุทธิ์วาจา บริสุทธิ์ใจ ให้กาย วาจา ใจ ธาตุธรรม เห็น จำ คิด รู้สะอาดบริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ รองรับวิชชาธรรมกาย ให้เราได้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย ให้มีรู้มีญาณแม่นยำ...อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการเทอญ

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่ ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010486614704132 Mins