ให้ทําตามเป้าหมายกันอย่างจริงจัง

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2566

12-9-66-B4.jpg

ให้ทําตามเป้าหมายกันอย่างจริงจัง
                      การที่เราได้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจากทางโลก เข้ามาอยู่รวมกันในเพศภาวะของภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เพราะมีเป้าหมายหลัก ๆ อยู่ ๓ อย่าง คือ
                      ๑. ตั้งใจที่จะมาฝึกฝนตัวเองให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
                      ๒. เพื่อจะมาสร้างบารมี สั่งสมบุญ สั่งสมบารมีของเราให้มากขึ้น ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
                      ๓. เพื่อที่จะได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย ซึ่งจะทำให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตตลอดจนกระทั่งเป็นเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงของเรา


                     สิ่งเหล่านี้ คือ วัตถุประสงค์ของการเข้ามาสู่ในองค์กร และเราทั้งหมดก็ได้ทำอย่างนี้ ตั้งแต่เริ่มเข้ามาในวันแรกจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งจะทำมากหรือทำน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่า บางช่วงเรามีศรัทธาแก่กล้าเราก็ทำมากหน่อย แต่บางช่วงก็ปานกลาง ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพวกเราที่ผ่านมา


                      ในภาวะขณะนี้หลวงพ่อว่า ลูกทุกคนจะต้องตั้งใจที่จะทำทั้ง ๓ สิ่งให้บรรลุเป้าหมาย คือ การฝึกฝนอบรมตนเอง การสร้างบารมี และศึกษาวิชชาธรรมกาย ให้ทำกันอย่างจริง ๆ จัง ๆ เพราะวันเวลาผ่านไปเร็ว อายุของพวกเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นะลูกนะ

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่ ๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0069707830746969 Mins