ชีวิตพรหมจรรย์ คือ ชีวิตอันประเสริฐสุด

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2566

12-9-66-B2.jpg

ชีวิตพรหมจรรย์ คือ ชีวิตอันประเสริฐสุด
                         เราเกิดมาทำงานสร้างบารมี ซึ่งเราอาศัยโลกเพื่อสร้างบารมี แต่เราไม่ติดในโลก เหมือนดอกบัวที่อาศัยโคลนตมเพื่อเติบใหญ่ แต่ไม่ติดในโคลนตม ชูดอกเบ่งบานโผล่พ้นผิวน้ำเพื่อรับแสงอรุณเราอาศัยกามภพนี้เพื่อสร้างบารมี แต่เราไม่ติดในกามภพ เราไม่เกลือกกลั้วด้วยกาม แต่เราคิดออกจากกามมาประพฤติพรหมจรรย์เหมือนนักโทษที่ออกจากคุก


                         ชีวิตนี้เป็นของเรา หากเราสามารถเอาชนะกามได้ เราจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เหนือพระราชาที่ทรงชนะสงคราม เราควรจะเลือกทางเดินของชีวิตด้วยตนเอง ควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเรา “ชีวิตพรหมจรรย์ประเสริฐสุด” เป็นชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความสุขควบคู่กับความบริสุทธิ์ เป็นชีวิตที่สร้างบารมีได้เต็มที่มากที่สุด มีแก่นสารสาระมากที่สุด มนุษย์และเทวดายังต้องสรรเสริญ บูชา กราบไหว้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เราจะได้ที่พึ่งอันประเสริฐ ได้รู้แจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกาย ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะกันทุกคน

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ เล่มที่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0016803503036499 Mins