เครื่องดื่มประเภทใหม่ที่ไม่จัดว่าเป็นสุรา ผิดศีลไหม

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2566

17-10-66-1b.jpg

 

เครื่องดื่มประเภทใหม่ที่ไม่จัดว่าเป็นสุรา เช่น ดีไวน์ สิ่งเหล่า นี้เข้าข่ายผิดศีลหรือไม่ ?
 

โยมถาม : การดื่มสุราผิดศีล แต่ปัจจุบันมีเครื่องดื่มประเภทใหม่ที่ไม่จัดว่าเป็นสุรา เช่น ดีไวน์ สิ่งเหล่านี้เข้าข่ายผิดศีลหรือไม่ครับ
 

พระอาจารย์ตอบ : ถ้าเครื่องดื่มนั้นมีแอลกอฮอล์ ก็ถือว่าอยู่ในหมวดของสุรา เราดื่มด้วยเจตนาต้องการฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นั้น ถือว่าผิดศีล
ยกตัวอย่าง เหล้า เบียร์ มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ เราเข้าใจได้ไม่ยากว่าดื่มแล้วผิดศีล แต่ยกตัวอย่าง ยาธาตุ ยาสตรี เรามีอาการไม่สบายตัว ป่วย แล้วกินยาธาตุ หรือยาสตรีที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้าไป บางทีมีความรู้สึกมีน ๆ นิดหน่อยเพราะมีผลต่อกระเพาะอาหาร ถ้าเราดื่มเพื่อต้องการรักษาโรคอย่างนี้ไม่ผิดศีลเพราะเจตนาไม่ใช่เพื่อจะเอาฤทธิ์แอลกอฮอล์ให้เมา แต่เจตนาดีมเพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้น

 

                               มีกรณีที่เจ้านายพาลูกน้องติดเหล้ามานั่งสมาธิที่วัด ลูกน้องมาด้วยความเกรงใจ แล้วเกิดอยากเหล้ามาก ไปเห็นว่ามีห้องพยาบาล ก็บอกว่าตนเองท้องเสีย ขอยาธาตุมาได้หนึ่งขวดยกซดหมดขวดเลย อย่างนี้เจตนาไม่ใช่เพื่อรักษาโรค แต่เจตนาดื่มเพื่อเอาฤทธิ์แอลกอฮอล์ กรณีนี้ดื่มยาธาตุแต่ผิดศีล เจตนาเป็นตัวสำคัญ เจตนาเป็นตัวบ่งชี้ว่าผิดหรือไม่ผิดศีล
 

17-10-66-2b.jpg

 

                              ส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภทที่สกัดแอลกอฮอล์ออกเหลือเพียงไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์ อาจจะมีฤทธิ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดความรู้สึกซู่ซ่าขึ้นมาได้บ้างนั้น ประเด็นแรก คือ ถ้าเรารู้ว่าดื่มแล้วไม่มีอะไร เหมือนดื่มน้ำ แล้วเราจะดื่มไปทำไม แต่ถ้าเครื่องดื่มนั้นไม่มีแอลกอฮอล์ผสม แต่มันมีฤทธิ์บางอย่างที่ทําให้เราอยากจะดื่มต่อไปเรื่อย ๆ เกิดผลบางอย่างต่อร่างกายและความรู้สึกนึกคิด รวมทั้งจิตใจของผู้ดื่ม กรณีอย่างนี้ไม่ได้รับผลจากแอลกอฮอล์ แต่เกิดผลทางจิตใจ มีเจตนาที่จะดื่มเพื่อเอาฤทธิ์ องค์ประกอบในการผิดศีลข้อ 5 อาจจะยังไม่ครบ ศีลอาจจะไม่ขาดแต่ก็ด่างพร้อย
 

                                 เพราะฉะนั้น ดีที่สุดคืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสุราของมึนเมาเลย ไม่ว่าเครื่องดื่มนั้นจะมีแอลกอฮอล์ หรือไม่มีก็ตาม ขึ้นชื่อว่าเป็นสุรา เหล้า เบียร์ ไวท์ เราไม่ไปยุ่ง ดื่มน้ำเปล่าประหยัดเงิน ที่สำคัญดีต่อสุขภาพ ไม่บาป
 

เจริญพร.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010802551110586 Mins