สาธุชนร่วมรับบุญเก็บดอกเบญจทรัพย์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย บริเวณวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2566

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011481841405233 Mins