พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม

วันที่ 12 มค. พ.ศ.2567

พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

ในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์

พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร 

อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 12 

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

ณ อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น

อ.สามพราน จ.นครปฐม

image0001.JPGimage0002.JPGimage0003.JPGimage0004.JPGimage0005.JPGimage0006.JPGimage0007.JPGimage0008.JPGimage0009.JPGimage0010.JPGimage0011.JPGimage0012.JPGimage0013.JPGimage0014.JPGimage0015.JPGimage0016.JPGimage0017.JPGimage0018.JPGimage0019.JPGimage0020.JPGimage0021.JPGimage0022.JPGimage0023.JPGimage0024.JPGimage0025.JPGimage0026.JPGimage0027.JPGimage0028.JPGimage0029.JPGimage0030.JPGimage0031.JPGimage0032.JPGimage0033.JPGimage0034.JPGimage0035.JPGimage0036.JPGimage0037.JPGimage0038.JPGimage0039.JPGimage0040.JPGimage0041.JPGimage0042.JPGimage0043.JPGimage0044.JPGimage0045.JPGimage0046.JPGimage0047.JPGimage0048.JPGimage0049.JPGimage0051.JPGimage0052.JPGimage0053.JPGimage0054.JPGimage0055.JPGimage0056.JPGimage0057.JPGimage0058.JPGimage0059.JPGimage0060.JPGimage0061.JPGimage0062.JPGimage0063.JPGimage0064.JPGimage0065.JPGimage0066.JPGimage0067.JPGimage0068.JPGimage0069.JPGimage0070.JPGimage0071.JPGimage0073.JPGimage0072.JPGimage0074.JPGimage0075.JPGimage0076.JPGimage0082.JPGimage0084.JPGimage0071.JPGimage0092.JPGimage0093.JPGimage0094.JPGimage0095.JPGimage0096.JPGimage0097.JPGimage0098.JPGimage0099.JPGimage0100.JPGimage0101.JPGimage0102.JPGimage0103.JPGimage0105.JPGimage0106.JPGimage0107.JPGimage0108.JPGimage0110.JPGimage0109.JPGimage0110.JPGimage0111.JPGimage0112.JPGimage0114.JPGimage0116.JPGimage0117.JPGimage0120.JPGimage0119.JPGimage0121.JPGimage0122.JPGimage0123.JPGimage0126.JPGimage0125.JPGimage0127.JPGimage0130.JPGimage0129.JPGimage0131.JPGimage0132.JPGimage0133.JPGimage0135.JPGimage0134.JPGimage0136.JPGimage0137.JPGimage0138.JPGimage0140.JPGimage0118.JPGimage0139.JPG

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013484994570414 Mins