สังเกต

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2567

23-3-67--5.jpg

สังเกต คือเวลาเลิกนั่งสมาธิแล้ว
ให้หมั่นสังเกตว่า
เราทำถูกหลักวิชชาไหม
ถ้าไม่ถูกก็ปรับปรุงแก้ไข
ถ้าถูกก็ทําให้เจริญขึ้น
คล่องขึ้น ให้ชำนาญขึ้น
สักวันหนึ่งก็จะเป็นวันสว่างของเรา
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

23-3-67--3.jpg

หมั่นฝึกฝนอบรมใจไว้เรื่อย ๆ
ทําความเพียรไป
อย่าท้อแท้ ท้อถอย อย่าขี้เกียจทำ
พยายามฝึกฝนทุกวัน ทำทุกวัน
ฝืนใจทําบ้าง แข็งใจทำบ้าง
จนกระทั่งทำด้วยความสมัครใจ
เอาใจจดจ่อตลอดเวลาทุกอิริยาบถ
ทบทวนโอวาทคูณครูไม่ใหญ่

 

23-3-67--4.jpg
ภาพที่เราเห็นนั้น
จะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่
ต้องสักแต่ว่าเห็น
หรือสักแต่ว่าดู สักแต่ว่ามอง
ให้ดูไปอย่างนั้นเอง
อย่าลืมคำนี้ แล้วก็ต้องให้ได้อย่างนี้ด้วย
คือ ดูไปอย่างนั้นเอง
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

23-3-67--2.jpg
การที่เราได้รับ
กระแสแห่งความสุข
แม้เพียงเล็กน้อย
แล้วนำความชื่นใจมาให้กับเรา
ในการปฏิบัติในแต่ละครั้ง
นั่นคือการเริ่มต้นที่ถูกต้อง
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 

23-3-67--1.jpg
หมั่นสังเกตว่า...
วันนี้เราทำได้ดีเพราะอะไร
ค่อย ๆ นึกทบทวนว่า
เออ เราค่อย ๆ วางใจเบา ๆ อย่างนี้
นิ่ง ๆ นุ่ม ๆ ละมุนละไมอย่างนี้
ถ้าจำได้แล้วต่อไปเราก็ทำอย่างนั้นอีก
เดี๋ยวมันก็จะละเอียดไปเอง
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098138252894084 Mins