ถ้าเผลอไปต่อว่าพระเณรแบบไม่ได้ตั้งใจจะบาปหรือไม่

วันที่ 26 มีค. พ.ศ.2567

26-3-67--1b.png

ถ้าเผลอไปต่อว่าพระเณรแบบไม่ได้ตั้งใจจะบาปหรือไม่

 

โยมถาม : ถ้าเผลอไปต่อว่าพระเณรแบบไม่ได้ตั้งใจจะบาปหรือไม่ ต้องแก้ไขอย่างไรครับ


พระอาจารย์ตอบ : ขนาดโยมต่อว่ากันเองยังบาปเลย แล้วไปเผลอต่อว่าสามเณรหรือพระสงฆ์ยิ่งบาปหนัก เพราะสามเณรและพระสงฆ์มีศีลสูงกว่าโยม จึงไม่ควรทํา ถึงจะแค่นึกว่ากล่าวอยู่ในใจ ไม่ได้พูดออกมาด้วยวาจา ก็ถือว่าเป็นมโนกรรม แต่กรรมนั้นเบากว่าวจีกรรมและกายกรรมเท่านั้น 

 

                              การแก้มโนกรรมนี้มีสองอย่าง คือ "สำรวจข้อดีของเขา" คนเราพอไม่ชอบใคร ก็มักจะมองเห็นแต่ข้อเสียของเขา ข้อดีเขามีมากมายลืมหมด ให้เรามองข้ามไปเสีย แล้วพิจารณาให้ถ้วนทั่วว่า จริง ๆ แล้วเขามีข้อดีอื่นใดอีกบ้าง ลองทดสอบสติปัญญาของตนเองโดยน่ากระดาษปากกาขึ้นมาเขียนข้อดีของเขา หาให้ได้อย่างน้อย 100 ข้อ พอนึกได้อย่างนี้แล้ว ได้เขียนข้อดีทีละข้อแล้วเราจะพบว่า ข้อดีของเขาก็มีมาก  นึกได้อย่างนี้ใจก็คลายจากนั้นให้ตั้งใจนั่งสมาธิเป็นประจําสม่ำเสมอใจเราจะใส สว่าง สงบ ความคิดไม่ดีก็จะคลายไป เกิดความคิดดี ๆ ขึ้นมาแทน


เจริญพร.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0068588336308797 Mins