คนปัจจุบันไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ ชาติหน้า และกฎแห่งกรรม ?

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2566

31-10-66-1b.jpg

คนปัจจุบันไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ ชาติหน้า และกฎแห่งกรรม ?
 

โยมถาม : คนในปัจจุบันส่วนนึงไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ ชาติหน้า และกฎแห่งกรรม มีวิธีแนะนำให้พวกเขาเหล่านั้นเปิดใจเชื่อได้อย่างไรครับ
 

                 พระอาจารย์ตอบ : เราไม่สามารถทําให้คนที่ยังไม่ข้าใจหันมาเชื่อเรื่องบุญบาป กฎแห่งกรรม ชาตินี้ ชาติหน้าได้แบบปุบปับทันที ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธ หรือผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็ตาม บางคนเลือกที่จะเชื่อแบบอื่น บางคนเชื่อแต่ยังไม่เต็ม 100เปอร์เซ็นต์ ก็มี


                  ขอให้เราเริ่มจากสอนเรื่องที่สามารถเห็นผลได้ในปัจจุบัน ยกตัวอย่าง นักเรียนที่ตั้งใจเรียนหนังสือ ไม่เกเรเหลวไหล มักจะสอบผ่าน อย่างนี้ทุกคนเข้าใจเหตุผล เห็นด้วยว่าจริง หรือคนที่ขยันทํางาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ มักจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเสมอ อย่างนี้ทุกคนต่างก็ยอมรับ เพราะเป็นหลักความจริง เห็นผลชัดเจนได้ในชาตินี้ ให้เราเริ่มอธิบายจากเหตุและผลในชาตินี้ เพื่อจะเข้าใจได้ง่าย


                  จากนั้น ก็ให้เราพยายามชักชวนเขานั่งสมาธิ เพราะมีผลวิจัยทางการแพทย์จากทั่วโลก เช่น คณะแพทย์ฮาร์วาร์ด และสแตนฟอร์ด ยืนยันแล้วว่าการนั่งสมาธิทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น ทํางานได้ดีขึ้น ชีวิตครอบครัวดีขึ้น มนุษย์สัมพันธ์ดีขึ้น และมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย


                   ดังนั้น เราสามารถใช้ผลทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่คนทั่วโลกยอมรับ นํามาอธิบายเพื่อให้เขาได้ลองปฏิบัติตามต่อไป


                   ตอนที่อาตมภาพไปสหรัฐอเมริกา ได้พบกับคนต่างชาติมากมายหลากหลายศาสนา ทั้งชาวมุสลิม คริสเตียน หลายคนเข้ามาขอนั่งสมาธิเพราะเขาเคยได้ยินมาว่า นั่งสมาธิแล้วดีจึงอยากพิสูจน์

31-10-66-2b.jpg
                   การนั่งสมาธิเป็นเรื่องกลาง ๆ ที่คนทั่วโลกสามารถทําได้ ไม่ว่าจะเป็นคนชาติใด ภาษาใด พอใจนิ่ง ๆ ใจละเอียด ใจสงบ ก็จะเกิดความเข้าใจเรื่องธรรมะได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น


                    ทั้งทีกายเหมือนเดิม สติปัญญาเหมือนเดิม สมองเหมือนเดิม แต่พอใจละเอียด ผลลัพธ์คือเข้าใจธรรมะได้มากขึ้น สัมมาทิฐิเกิดเพราะบุญมาหล่อเลี้ยงใจ ส่วนกระแสมิจฉาทิฐิที่เคยอยู่ในใจก็เบาบางลงไปด้วย ถึงตอนนั้นจะพูดอะไรจะสอนอะไรก็ง่าย


                    ดังนั้น ให้เราเริ่มต้นจากการหยิบยกเรื่องใกล้ตัวง่าย ๆ ก่อน แล้วค่อยขยับยากขึ้นตามล่าดับ จนไปถึงการปฏิบัติธรรม สุดท้ายเขาจะเกิดสัมมาทิฐิเต็มตัว


เจริญพร.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018945817152659 Mins