เราควรอธิษฐานจิตอย่างไรให้บุญส่งผล

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2567

8-4-67--1.png

เราควรอธิษฐานจิตอย่างไรให้บุญส่งผล


พระอาจารย์ตอบ : เราควรเข้าใจกระบวนการก่อนว่า อธิษฐานแล้วจะเกิดผลอย่างไร กรรมดีทั้งหลายที่เราหาจะเกิดเป็นบุญกุศลขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่อย่างอ่อนน้อม การฟังธรรมะ เกิดธัมมัสวนามัย บุญสําเร็จได้ด้วยการฟังธรรม

 

                           ตลอดจนอาตมภาพเทศนาธรรมก็ได้บุญ เรียกว่า ธัมมเทสนามัย บุญเกิดจากการเทศนาธรรม รวมทั้งการให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทั้งหมดล้วนส่งผลให้เกิดบุญ เป็นทางมาแห่งบุญ  คือ เมื่อเราทำบุญแล้ว เกิดบุญขึ้นในใจเรา บุญนั้นอยู่ในใจเรา ทำให้ใจเราผ่องใส คราวนี้เวลาที่บุญจะแสดงอานุภาพ นำสิ่งดี ๆ มาสู่เรา ถ้าเทียบบุญเป็นพลังงาน จะเปลี่ยนจากพลังศักย์เป็นพลังงานจลน์ นําสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิตเรา เช่น ส่งผลให้เราประสบความสําเร็จในธุรกิจการงาน ไม่ใช่แค่หนึ่งสมองสองมือ แต่ต้องมีพลังบุญคอยหนุนส่งด้วย เป็นต้น


                           ขงเบ้งผู้ฉลาดกว่าเล่าปี่ แต่ขงเบ้งกลับเป็นลูกน้องของเล่าปี่ นั่นก็เพราะเล่าปี่ทําบุญทานมามากกว่าขงเบ้ง ทั้งบุญด้านปัญญาบารมี สวดมนต์ นั่งสมาธิ ที่หนุนส่งให้ขงเบ้งฉลาด แต่อาจจะทําทานมาน้อยไป จึงต้องไปเป็นลูกน้องเขาอย่างนี้ เป็นต้น


                           ดังนั้น การอธิษฐาน คือ การวางผังชีวิต ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละคนว่า ต้องการจะนําบุญที่มีนั้นไปทำอะไร ก็ให้อธิฐานจิตตั้งเป้าหมาย เช่น อธิษฐานขอให้ตนเองมีร่างกายที่แข็งแรง หรืออธิษฐานขอให้ตนเองมีหน้าที่การงานที่ประสบความสําเร็จ ธุรกิจการงานดี ตลอดจนบางคนอธิษฐานจิตขอให้ตนเองได้เป็นพระอรหันต์ อย่างนี้ก็อาจจะใช้บุญมากหน่อย บางคนอธิษฐานขอให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ก็ต้องใช้บุญเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลเลยทีเดียว

 

                            เหมือนกับบางคนอยากได้รถจักรยานยนต์ บางคนอยากได้รถซูปเปอร์คาร์ บางคนอยากได้บ้านหลังเล็ก ๆ สักหลัง บางคนอยากได้คฤหาสน์ ก็ต้องใช้งบประมาณต่างกัน

8-4-67--2.png


                          การอธิษฐาน คือ การวางโครงการชีวิต แล้วใช้พลังงานบุญเพื่อแลกกับสิ่งที่ต้องการ เหมือนกับเราใช้เงินแลกสิ่งของที่ต้องการ การอธิษฐานก็คล้าย ๆ อย่างนั้น พออธิษฐานเสร็จ ก็เปลี่ยนพลังงานศักย์ของบุญกลายเป็นพลังงานจลน์ เพื่อให้สิ่งที่เราต้องการปรากฏขึ้น


                            แล้วเราจะทําอย่างไรให้เกิดผลรวดเร็ว ก่อนอื่นต้องมีความตั้งใจที่แรงกล้า อธิษฐานด้วยความตั้งใจจริง มุ่งมั่น แน่วแน่ พลังที่จะไปเปลี่ยนพลังงานของบุญ ให้กลายมาเป็นพลังงานจลน์ ผลที่เราปรารถนาก็จะแรงขึ้น


                            เพราะฉะนั้น ถ้ารู้หลักอย่างนี้แล้ว หน้าที่ของเรามี 2 อย่างเท่านั้น คือ (1) สั่งสมบุญให้มาก (2) ตั้งจิตอธิษฐานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ถ้าบุญยังมีน้อย ต้นทุนน้อย แต่ความตั้งใจมีมาก ก็เหมือนกับเรามีเงินอยู่ 500 แต่อยากจะซื้อบ้านในราคา 5 ล้าน อย่างนี้ก็เป็นไปได้ยากหน่อย


                            เราต้องตั้งใจทำบุญ เหมือนกับตั้งใจทำงาน สั่งสมบุญให้มาก คือ เก็บเงินให้เยอะ ๆ พอตั้งจิตอธิษฐานไม่นานก็จะสำเร็จ พอเรามีบุญมากแล้วอธิษฐานด้วยความตั้งใจจริงความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นกับเราตามแรงอธิษฐานอย่างรวดเร็วเป็นอัศจรรย์


เจริญพร.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0039447029431661 Mins