เกลียดใครมากจนคิดอยากจะให้เขาตายจากโลกเราควรห้ามใจอย่างไร

วันที่ 19 เมย. พ.ศ.2567

19-4-67-b.png

ถ้าเราเกลียดใครมาก ๆ จนคิดอยากจะให้เขาตายจากโลกนี้ไปเลย เราควรห้ามใจอย่างไรคะ


พระอาจารย์ตอบ :  อย่าไปคิดร้ายเขา
 

                           เวลาที่เรากำลังเกลียดใครแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้เกิดเรื่องร้าย ๆ ขึ้นกับเขา ถ้าได้เห็นเขามีชีวิตที่ดิ่งลง หรือตายไปเสียเราจะรู้สึกสะใจ  อย่างนี้เรามีอารมณ์โกรธเป็นอกุศลกรรม เป็นมโนทุจริต คือ ความคิดไม่ดีทางใจ คิดแล้วไม่เกิดกุศล คิดแล้วเป็นบาปกับใจตนเองคุณภาพใจจะตกต่ำ  ดังนั้น อย่าคิดร้ายเขา ให้เราวางอุเบกขา ความจริงแล้วคนที่เรากำลังเกลียดอยู่นี้ ภพใดในอดีตเขาอาจจะเคยเกิดเป็นลูกที่เรารักมาก หรืออาจจะเคยเกิดเป็นพ่อแม่ของเรา เคยเกิดเป็นสามีภรรยา หรือเป็นญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณของเราก็ได้ เพียงแต่เราลืมไปแล้ว
คนเราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า "ไม่มีสรรพสัตว์ใดเลยที่ไม่เคยเกิดมาข้องเกี่ยวเป็นญาติกัน"  ไม่เฉพาะคนเท่านั้น

                           แม้แต่สัตว์เล็ก ๆ อย่างมดแมลงต่าง ๆ ภพใดภพหนึ่งในอดีตก็เคยเกิดมาเป็นญาติเราทั้งนั้น พอรู้อย่างนี้แล้วให้เราคลายอารมณ์เกลียด รวมทั้งความรู้สึกที่อยากจะให้เขามีอันเป็นไปให้หมดจากใจ ให้ใจมีแต่ความปรารถนาดีต่อทุกชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคล เราจะมีความสุขตั้งแต่ในชาตินี้เลย ไม่เกิดวิบากกรรมและอกุศลกรรมขึ้นในใจของเราด้วย


เจริญพร.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015292008717855 Mins